Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

[:ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 7,715
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230