สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของ สพค.
ประกาศ สพค. เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประกาศ แนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตามสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๐ รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องการทุจริต สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230