สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2556

ข้อมูลงบการเงิน 2557

ข้อมูลงบการเงิน 2558

ข้อมูลงบการเงิน 2559

ข้อมูลงบการเงิน 2560

ข้อมูลงบการเงิน 2561

ข้อมูลงบการเงิน 2562

ข้อมูลงบการเงิน 2563

ข้อมูลงบการเงิน 2564

ข้อมูลงบการเงิน 2565  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200