สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานในสังกัด

1. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053 – 999000 โทรสาร 053-999099
https://pinkanakorn.or.th/

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099
http://www.chiangmainightsafari.com/

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230