สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 – 270955
เวลาติดต่อสำนักงาน  08.30 – 16.30 น.

ที่ตั้ง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ .053-999000
เวลาบริการนักท่องเที่ยว 13.00 – 22.00 น.

E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th

แบบฟอร์มติดต่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200