สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ .053-920000 โทรสาร . 053-920002

E-mail : pda.pinkanakorn@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300