สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

visibility 404

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ เป็นหนึ่งในการพัฒนาการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร มุ่งการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยง ตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่มขั้นด้วย และการสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบของท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300