สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

E–Service การบริการท่องเที่ยว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดจองการเข้าชมแบ่งเป็น 3 รอบเวลา

รอบเวลา 11.00 – 16.00 น.
รอบเวลา 17.00-19.00 น.
รอบเวลา 19.00-21.00 น.

*** สำหรับเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตร เข้าฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน
Anabolic steroid bodybuilding wind april truth day pharmacom labs sale bodybuilding product algeria, sale steroids algeri waterloo catholic teachers.
ขั้นตอนการเข้าชม

1.นำหลักฐานการจอง (e-ticket, e-mail) +บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง แสดงรับสิทธิ์พร้อมบัตรคิว ณ จุดลงทะเบียน พร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

3.คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้า (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)Scan check in & check out ผ่าน https://www.ไทยชนะ.com

4.สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

5.งดป้อนอาหารและงดการสัมผัสสัตว์ ,สามารถดาวน์โหลดตารางกิจกรรมแทนการใช้แผ่นพับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 9000

จำหน่ายบัตรออนไลน์ คลิกที่นี่….  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230