Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศ สพค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวน ๕ อัตรา

visibility 45,590

Sorry, this entry is only available in Thai.

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230