Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

visibility 7,505

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน ซึ่ง สพค. ได้ทราบและประจักษ์ถึงความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในด้านการสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดของท่าน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230