Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ท่องเที่ยว 8 จังหวัดไปกับพิงคนคร

visibility 348,914

ภาพยนต์สั้น แนะนำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิงคนคร โดยจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และจะช่วยสร้างรายได้เข้าแก่จังหวัดเป้าหมายต่อไป โดยได้แยกนำเสนอออกเป็น 8 จังหวัด ได้หแก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230