Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงราย…เมือง อาร์ตมาก

visibility 133,993

เขาว่าเชียงราย…เมือง อาร์ตมาก เชียงรายเป็นเมืองศิลปิน เป็นถิ่นศิลปะ ไปเชียงรายต้องไปสักการะพ่อเมืองล้านนาไปดูผลงานของศิลปินแห่งชาติ ที่บ้านดำ ของอาจารย์ถวัลย ดัชนี วัดร่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ไปเสพศิลปะร่วมสมัย ที่ขรัวศิลปะ ไปชมความสดใสจากศิลปะแห่งธรรมชาติ ขึ้นภูชี้ฟ้า ปีนดอยผาตั้งชมดอกบัวตอง ไปซึมซับศิลปะการเก็บชา ไปชมความงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นบ้าน ท่าขันทองเรียนรู้วิถีชีวิตริมแม่น้ำกก ไปเรียนรู้ศิลปะของการใช้ชีวิตที่หลากหลายที่ตลาดแม่สาย ยังมีอีกหลายที่ใน “พิงคนคร” รอให้คุณไปสัมผัส ทั้งแหล่งธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งชุมชน ทั้งเชียงใหม่ และ 7 จังหวัดใกล้เคียง


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230