Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

โครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง

visibility 7,477

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมเปิดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง นำร่องยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพะเยา  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230