Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

visibility 5,943  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200