Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

กิจกรรมการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 “การนวดแผนไทย”

visibility 11,038

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 “การนวดแผนไทย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 25 วัน 150 ชั่วโมง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชาชนในพื้นที่สะเมิง – หางดง จำนวน 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200