Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ กิจกรรมยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่3 )

visibility 119,268

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ กิจกรรมยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่3 ) โดยได้รับเกียรตจาก นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200