Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Corporate News


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยม...
visibility 4,651

กิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่าสัญจร ณ โรงเรียนบ้านเซิ่งซินวิทยา ตำบลท่าตอน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ย...
visibility 4,592

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมอบของขวัญให้เด็กๆ เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี !!...
visibility 4,552

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200