Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Corporate News


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมอบของขวัญให้เด็กๆ เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี !!...
visibility 3,708

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200