Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Corporate News


ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการแสดงต้นทุนการผลิตจักรยาน

ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการแสดงต้นทุนการผลิตจักรยานตาม โครงการประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบ...
visibility 2,915

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200