Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 15,350

ในวันที่ 30 กันยายน 2562 การประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับสำนักงานฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200