Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง

visibility 6,800

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับอำเภอหางดง จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal และได้รับเกียรติจาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง กล่าวรายงาน และนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200