Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

กิจกรรม “วันมหัศจรรย์..ในเส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

visibility 9,475

วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, ตำรวจภูธรเชียงใหม่,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรม “วันมหัศจรรย์..ในเส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230