Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

กิจกรรม “วันมหัศจรรย์..ในเส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

visibility 19,486

วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, ตำรวจภูธรเชียงใหม่,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรม “วันมหัศจรรย์..ในเส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200