Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พบปะหารือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

visibility 6,011

วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าประชุมหารือกับ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการ, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ และ พล.ต.ต.ประชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การพบปะครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อวางทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกัน โดยเบื้องต้นได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการเพิ่มกิจกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของการใช้พื้นที่ เพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ เช่น การจัดเลี้ยงสังสรรค์ของกลุ่มอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่อาจเสริมบริการสำหรับ VIP โดยเฉพาะ เช่น การแสดงโชว์พิเศษ การนั่งเรือ และระบบแสงสีเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ควรเพิ่มพื้นที่ให้บริการสำหรับรองรับการทำงานนอกสถานที่ที่ให้ความความรู้สึกผ่อนคลาย เช่น มุมกาแฟ มุมพักผ่อนที่มีระบบเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทั้งนี้ ได้แนะนำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีหน้า ในการมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพิเศษ งานอีเวนท์ โดยขอให้พิจารณาการจัดงานภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวของ ททท. ในปีหน้า ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกีฬา บรรจุลงในโปรแกรมท่องเที่ยวด้วย
และในเบื้องต้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร มีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยดำเนินการจัดทำน้ำพุดนตรีที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่และการให้บริการต่างๆ และเร่งเปิดให้บริการส่วนแสดงจากัวร์เทรล ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ หลังจากที่ปิดปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนให้บริการนักท่องเที่ยว ได้รับวัคซีนครบ 100% และดำเนินการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรฐาน SHA เพื่อให้นักทองเที่ยวได้รับบริการที่ปลอดภัยอย่างสูงสุด  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200