Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วม Kick Off วัคซีนเข็มแรก

visibility 5,879

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วม Kick Off วัคซีนเข็มแรก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นไปตามมาตราการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200