Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ สำหรับห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวบริเวณอาคารลานนา

visibility 5,703


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230