Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

visibility 4,000

จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

cloud_download
จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230