Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จ้างบุคคลฝึกและแสดง Tiger Show จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

visibility 91,887

จ้างบุคคลฝึกและแสดง Tiger Show จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

cloud_download
จ้างบุคคลฝึกและแสดง Tiger Show จำนวน 1 งาน


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230