Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 10,690
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230