Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นโถปัสสาวะและชักโครกในห้องน้ำอาคารลานนาวิลเลจและห้องน้ำของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 4,768
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230