Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 10,207
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230