Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 5,435
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200