Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้าง ฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2563 ระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

visibility 3,562
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200