Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สัญญาซื้อขายอาหารสัตว์ จำนวน 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

visibility 4,144
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200