Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาครัฐ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,131
cloud_download
(ภาษาไทย) รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230