สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศขยายเวลา การรับสัมคร จำนวน 7 อัตรา

visibility 974

ตำแหน่ง
1. หัวหน้างานการเงิน ระดับสูง 1 อัตรา
2. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ ระดับสู๔ง 1 อัตรา
3. หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสูง 1 อัตรา
4. หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและบริการ ระดับสูง 1 อัตรา
5. นายสัตวแพทย์ ระดับกลาง 2 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกจ้าง 1 อัตรา

cloud_download
ขยายระยะเวลารับสมัคร

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300