สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

visibility 19,472

ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

cloud_download
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200