สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขคุณสมบัติบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

visibility 11,570

ประกาศ สพค. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขคุณสมบัติบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ
cloud_download
ใบสมัคร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200