สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผู้ที่สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

visibility 2,651

ผู้ที่สนใจรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
สามารถขอรหัสเพื่อดาวน์โหลดจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ได้
ผ่านทาง
https://pinkanakorn.or.th/contact/  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200