สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร สพค.


นายอนุชา ดำรงมณี

ตำแหน่ง  กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ภาคเอกชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   อาชีพในปัจจุ...

นายภูมิภัทร พรหมบุตร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เกิดเมื่อวันที่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน...

นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เกิดเมื่อวันที่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน...

นายวีระพล บุญชูดวง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เกิดเมื่อวันที่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน...

นางรัตนา เรือนทราย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เกิดเมื่อวันที่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300