สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร สพค.


นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

ว่าง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี...

ว่าง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200