สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประชุมนำผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

visibility 10,664

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมนำผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ทำความเข้าใจกับคณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ไปเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200