สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 12

visibility 1,830

โครงการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2559 (ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน) ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  อาหารและที่พัก ฟรี
สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามแนบนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 920 036-37  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200