สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง

visibility 10,464

วัันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง โดยมีหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และกรณีศึกษาคดีทุจริตโดย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับเกียรติจากนายอนุชา ดำรงมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจำนวน 118 คน โดยมีนางบุปผา โพธิวิเศษ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200