สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ITA กับผู้ปฏิบัติงาน

visibility 11,057

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ITA กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และพร้อมการประเมินผลการดำเนินการประจำปี 2562 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรต่อไป ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200