สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

visibility 2,179

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดดลบันดาล อภิบาลรักษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดนิรันดร์กาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200