สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบัตรรายปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๕

visibility 1,170

ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบัตรรายปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. ๒๕๖๕

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200