สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 11 อัตรา

visibility 125

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
สำนักบริหารงานกลาง
1. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ (ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
6. นักกฏหมาย (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
1. หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ (ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ (ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557 ในระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร จำนวน 5  ชุด ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักบิรหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เลขที่ 33 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร.053-999020 โทรสาร 053-999079

หมายเหตุ : เอกสารในการยื่นสมัคร (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 4 ชุด) พร้อมใส่ซองเอกสาร


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300