สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สพค.

visibility 1,778

60d7fe5be0018c2cbe392ce5bb50e27c
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักพัฒนาพิงคนคร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200