สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน กิ่งอำเภอแม่ออน

visibility 289

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน และโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ กิ่งอำเภอแม่ออน” ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาคม กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กว่า 45 หน่ายงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน กิ่งอำเภอแม่ออน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ซึ่งมีกิจกรรมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 200 ถุง อีกทั้งมีส่วนราชการที่มาร่วมโครงการ อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มามอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แนะนำกิจกรรมและแจกปุ๋ยมูลสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน นำ ส.ป.ก. 4-01 มามอบแก่ประชาชนกว่า 20 ราย และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบพันธุ์ปลา กว่า 30,000 ตัวแก่ผู้นำชุมชนในกิ่งอำเภอแม่ออน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร 053-999091


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300