สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

visibility 674  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200