สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร ภายใต้โครงการพันธมิตรสีเขียว

visibility 6,261  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230