สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

visibility 154  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230