สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Forum)

visibility 23,649

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (chiang mai forum) ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาสงกรานต์และการเชื่อมโยง ChiangMai MICE City โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน ผอ. สพค ร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200