สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสื่อสารการตลาดบูรณาการ

visibility 22,778

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสื่อสารการตลาดบูรณาการ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นการศึกษาและการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ นำโดย นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ” แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า โครงการสื่อสารการตลาดบูรณาการที่จัดขึ้นนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับสถาบันการศึกษา ที่ต่างก็ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยการจัดทำรูปแบบของการตลาดขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นด้านการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การตลาดและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน จำนวน 140 คน ร่วมโครงงาน จำนวน 14 โครงงาน นำเสนอกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นเสมือนเวทีที่นักศึกษาจะได้แสดงออกพร้อมจัดแสดงผลงานของตนเองในการสร้างสรรค์การตลาดได้อย่างเต็มที่ และได้ผลงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำมาขับเคลื่อนการสื่อสารการตลาดต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230